สหรัฐสนับสนุนให้ไต้หวัน “มีส่วนร่วม” บนเวทีสหประชาชาติ

กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเผยแพร่แถลงการณ์ เรื่องการหารือระดับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวัน ผ่านระบบทางไกล

อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับ “การมอบความสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญต่อไต้หวัน ในการมีบทบาทเพิ่มเติม บนเวทีสหประชาชาติ ( ยูเอ็น )” ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกับองค์การอนามัยโลก ( ดับเบิลยูเอชโอ ) และกรอบของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( ยูเอ็นเอฟซีซีซี )

ด้านกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันออกแถลงการณ์แสดงความซาบซึ้ง และขอบคุณ “ความสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง” จากสหรัฐ โดยการหารือระหว่างทั้งสองฝ่าย เกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มีกำหนดกล่าวถ้อยแถลงในวันจันทร์ที่ 25 ต.ค.นี้ ที่ปีนี้ครบรอบ 50 ปี มติหมายเลข 2758 ของสมัชชาสหประชาชาติ ( ยูเอ็นจีเอ ) ผ่านการรับรองจากที่ประชุมด้วยเสียงที่มากกว่าสองในสาม เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2514 ว่าด้วยการรับรองสาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะ “ผู้แทนชอบธรรมเพียงหนึ่งเดียวของจีนบนเวทีสหประชาชาติ” และเพิกถอนสถานะ “ผู้แทนการทูตของจอมพลเจียง ไค-เช็ก”

ขณะที่นายจ้าว ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน เคยให้ความเห็นเมื่อไม่นานมานี้ กรณีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งในไต้หวันเรียกร้องการทบทวนมติหมายเลข 2758 ด้วยเหตุผลว่า ยังไม่ใช่การตัดสินชี้ขาดในเรื่องสถานะของไต้หวันบนเวทีสหประชาชาติ “เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างสิ้นเชิง” เนื่องจากสมาชิกยูเอ็นส่วนใหญ่ยอมรับ “หลักการจีนเดียว” ที่หมายความว่า ไต้หวัน “เป็นส่วนหนึ่งซึ่งแบ่งแยกไม่ได้” จากแผ่นดินใหญ่ และจีน “สามารถแสดงอธิปไตย” เหนือเกาะแห่งนี้ได้เสมอ

This entry was posted in News.